NADİR ESERLER
 
Nadir Eser Nedir?

Dictionary for Library and Information Science’
da, nadir eser çok değerli
ve bulunması çok zor olan sadece birkaç kopyası günümüze ulaşmış olan kitaplar, süreli yayınlar, arşivsel malzeme vb. olarak tanımlanmıştır.
 
 
El Yazmaları
İnkunabeller (Incunabulas) (Beşik devri yazmalar : 1453-1699)
(Beşik devri basmalar : 1729-1803)
Özel Baskı Teknikleriyle Basılmış Eserler
Özel Cilt Özelliklerine Sahip Kitaplar (Fine Bindings)
Eski Harfli Türkçe Basma Eserler
1794-1797 arasında basılmış herşey (basım yasağı)
Latince Basma Eserler
Harf Devrimi Sonrası Basılan Yerli Kaynakların İlk Baskıları
Yurt Dışı Kaynakların İlk Baskıları
1900 Öncesi Basılmış Tüm Eserler
İmzalı Kitaplar (Signed Books)
Ekstra Resimli Kitaplar (Extra Illustrated Books)
Sınırlı Sayıda Baskılar (Limited Editions)
Kurumlara Ait Özel Baskılar
Baskısı Tükenmiş Yayınlar
Aynı Yazara Ait Eserlerden Oluşmuş Koleksiyonlar
Bir Yayınevi veya Yayıncıya Ait Eserlerden Oluşmuş Koleksiyonlar
Özel Bağış veya Satın Alınmış Eserlerden Oluşmuş Koleksiyonlar
Özel Fotoğraf Albümleri
Haritalar
 
 
İlgili veritabanları
 
*ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZMA ESERLER KATALOĞU 
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/

*Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazmalar Kataloğu 
http://www.yazmalar.gov.tr/
 
*Hakkı Tarık Us Koleksiyonu 
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html

*Seyfettin Özege Kataloğu
http://kutuphane.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php

*Ali Emirî Koleksiyonu 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Millet Yazma Eser Kütüphanesi http://www.millet.yek.gov.tr/

*Osmanlı Salnameleri Veritabanı - İSAM 
http://isamveri.org/?url=salname

*IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi 
http://e-library.ircica.org/

TESAK Nadir Eser Koleksiyonu


Toplam 350 adet Nadir Eser bulunmaktadır. 

166 adet eski harfli Türkçe kitap bulunmaktadır.

Diğer 190 adet eserin dilleri, konuları ve nadirlik özellikleri değişkenlik göstermektedir.

Kimlik karşılığı saatlik ödünç ile kullanıcısına verilir. Fotokopi çekilemez, bulundukları salondan çıkarılamaz ve nadir eser kullanımı için ayrılan masada kullanıcısına sunulur. Nadir eserlere hasar verilmeyecek özen gösterilmelidir.

*Nilüfer Gürsoy Nadir Eser Bölümü
*Genel Koleksiyon Nadir Eser Bölümü

Kütüphanemizin bütün materyallerinde ödünç hizmeti ve Kütüphanlerarası Ödünç Hizmeti (ILL) bulunmamaktadır.