EVVEL ZAMAN İÇİNDE ÇOCUK DERGİLERİ: 1869-1928 ARASINDA YAYIMLANAN OSMANLICA ÇOCUK DERGİLERİ TESAK FUAYE SERGİSİ

Tarih

Salon

Saat

10.05.2019

Sanat Kütüphanesi

09:00

.
"EVVEL ZAMAN İÇİNDE ÇOCUK DERGİLERİ"
 
1869-1928 Arasında Yayımlanan Osmanlıca Çocuk Dergileri TESAK Fuaye Sergisi
 
 
10 Mayıs - 30 Haziran / Fuaye Salonu
 
 
 
Hazırlayan: Ayşe Kasap
 
 
 
Ülkemizde çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat’la birlikte hız kazanan sosyal değişime dayanır. Bu dönemde kadınlar, gençler ve çocuklar hem toplumsal alanda hem de yayın dünyasında yer almaya başlar. Örneğin 1869-1928 arasında 54 adet çocuk dergisinin yayımlanmıştır. “Çocuk dergisi” olarak adlandırılsa da aslında edebî metinlerin yanı sıra dergi içeriklerinin “değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan yeni nesli yetiştirme” amacıyla oluşturulduğu; bu bağlamda Osmanlı ve Avrupa basınından yansıyanlar, yeni bilimsel ve teknik gelişmeler, keşifler, tarih, geometri, coğrafya, tarihî yapılar ve dünya ülkelerinden şehirler gibi içerikler hazırlandığı görülmektedir. İBB Nail Nimet Bayraktar Halk ve Çocuk Kütüphanesi Birim Sorumlusu ve Kütüphaneci Ayşe Kasap’ın hazırladığı Çocuk Dergileri Sergisi, Mayıs-Haziran ayları boyunca TESAK’ta gezilebilir.
 
 
 

 

Tüm etkinlikler ücretsizdir