CLARA SCHUMANN VE TARİH BOYUNCA KADIN BESTECİLER

Tarih

Salon

Saat

16.11.2019

Sanat Kütüphanesi

14:00

CUMARTESİ SÖYLEŞİ DİZİSİ
CLARA SCHUMANN VE TARİH BOYUNCA KADIN BESTECİLER
 
16 Kasım Cumartesi 14:00  / TESAK Konferans Salonu
 
 
Aydın Büke
  
 
Müzik tarihinde kadınların rolü genellikle yorumcu olarak kalmış, yaratıcı konuma geçmeleri için uzun bir süre gerekmiştir. Aslında müzik sözcüğünün Antik Yunanca karşılığı “musiké” ifadesi, Zeus’un kızları olan “esin perilerine (musalara) yaraşır” anlamına gelmektedir. Genellikle tarih boyunca kadın yüceltilmek istendiğinde esin periliğine yükseltilmiş ancak yaratıcı sanatçı olarak kabul edilmesi uzun zaman almıştır. Müzik yazarı Aydın Büke, doğumunun 200. yılında Clara Schumann ile klasik Batı müziğinin diğer önemli kadın bestecilerinin yaşamlarını, müzik örnekleri eşliğinde TESAK’ta anlatacak.
 
 
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.