“250. DOĞUM YIL DÖNÜMÜNDE HEGEL VE ALMAN FELSEFESİ”

Tarih

Salon

Saat

29.01.2020

Sanat Kütüphanesi

18:00

TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ

250. DOĞUM YIL DÖNÜMÜNDE HEGEL VE ALMAN FELSEFESİ

 

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

 

Ocak-Şubat 2020 / Çarşamba 18.00

  

 

Moderatörler: Güçlü Ateşoğlu-Kurtul Gülenç 

 

Ocak-Şubat 2020’de Çarşamba günleri saat 18:00’de gerçekleşecek “250. Doğum Yıl Dönümünde Hegel ve Alman Felsefesi” başlıklı TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin danışmanları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri Güçlü Ateşoğlu ile Kurtul Gülenç. Modern zamanların son sistem felsefesi kurucusu, Kant, Fichte ve Shelling’in felsefelerini takip eden Alman idealizminin doruk noktası Georg Wilhelm Friedrich Hegel 250 yaşında… Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Hegel uzmanlarının konuşmacı olduğu bu söyleşi dizisi, felsefeye ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

 

 

 

Ocak Programı:

 

 

 

Güçlü Ateşoğlu: Hegel Öncesi Alman Düşüncesinin Ana Hatları (Alman Romantizmi, Fichte, Schelling)

 

8 Ocak Çarşamba 18.00
 

Kurtul Gülenç’le birlikte bu söyleşi dizisinin de danışmanı olan, MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Güçlü Ateşoğlu’nun sunumu, Hegel’in felsefesine bir giriş niteliği taşıyor. Spinoza, Fichte, Hegel ve Marks üzerine çalışan, ağırlıklı olarak Alman felsefesi üzerine elliden fazla kitabın editörlüğünü üstlenen Ateşoğlu, bu felsefeyi her ne kadar felsefe tarihinin bütünü belirlemiş olsa da, dönemindeki en önemli akımlardan ikisi olan Alman Romantizmi ve Alman İdealizmi filozoflarının ortaya koydukları problemler ve çözüm yolları dahilinde Hegel’e yaklaşmayı deneyecek, etkileri ve farkları tartışmaya açacak.

 

 

 

 

Eyüp Ali Kılıçaslan: Tinin Fenomenolojisi ve Öncesinde Hegel

 

15 Ocak Çarşamba 18.00 

 

Hegel, Aydınlanmanın canlılığını yitirmeye başladığı, buna karşılık Romantizmin ve İdealizmin en verimli oldukları bir dönemde entelektüel kariyerine başladı. Başlarda ilgilendiği konular din ve tarihti. Ancak bu konulara ilgisi hiçbir zaman son bulmadı. Din yoluyla dünyaya çeki düzen verilebileceğini düşünen Hegel, zamanla bu düşüncesinden vazgeçer ve bunun için en uygun yol ve yordamın felsefe olacağı düşüncesinde karar kılar. Hegel neden dinden felsefeye geçti? Tinin Fenomenolojisi’nin bu anlamda önemi nedir? Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Eyüp Ali Kılıçaslan’ın söyleşisi felsefeye ilgi duyan herkese açıktır.

 

 

 

 

Zeynep Savaşçın: Hegel’in Siyaset Felsefesi

 

22 Ocak Çarşamba 18.00

 

Hegel’in felsefesi, siyaseti diğer alanlar arasında bir alan olarak ele almak yerine, doğrudan siyasallık üzerine ve siyasallığın içinden düşünen, insan varoluşunu siyasallığı üzerinden anlamaya yönelmiş bir düşüncedir. Hegel, ilk yazılarından itibaren topluluk olmanın, biraradalığın anlamını sorgular. Bu sorgulama, hem eserlerinin bütününe yayılan bir süreklilik arz eder hem de her aşamada içine yerleştiği çerçeve ve temel kavramları bakımından yenilenen, dinamik bir düşünme faaliyeti olarak şekillenir. Hegel’in siyaset felsefesini bu dönüşümü de takip ederek geniş çerçevede ele almak, Hegel’de düşüncenin siyasallığı ve tarihselliği arasındaki bağı açık biçimde fark etmemizi sağlayabilir. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Zeynep Savaşçın bizlerle.

 

 

 

 

Onur Bilge Kula: Hegel’in Estetik Görüşü

 

29 Ocak Çarşamba 18.00

 

Hegel, “Estetik Üzerine Dersler” bağlamında sanat kuramını, özellikle ömrünün son yirmi beş yılında üzerinde sürekli çalışarak geliştirmiştir. Dolayısıyla Hegel estetiği ancak sözü edilen sürekli gelişim ya da yetkinleştirme gözetilerek çözümlendiğinde, güncel kuramsal gereksinmeler açısından daha da işlev kazanabilir. Hegel’in toplu yapıtlarını inceleyerek “Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı” adlı üç ciltlik bir estetik ve edebiyat kuramı çalışması yayımlayan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Bilge Kula konuğumuz.

 

     

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
 
Tüm etkinlikler ücretsizdir.