MODERN OSMANLI EDEBİYATLARININ ÇOĞULLUĞUNU DÜŞÜNMEK

Tarih

Salon

Saat

03.01.2020

Sanat Kütüphanesi

18:00

.
MODERN OSMANLI EDEBİYATLARININ ÇOĞULLUĞUNU DÜŞÜNMEK
 
Kitabiyat Söyleşisi
 
03 Ocak 18:00 / Toplantı Salonu
 
Konuşmacılar: Mehmet Fatih Uslu-Fatih Altuğ
 
Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Mehmet Fatih Uslu ve Fatih Altuğ’un TESAK’taki söyleşisi, "Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbulu’nda Modern Edebî Kültür" kitabının yayına hazırlık sürecinden yola çıkarak 19. yüzyıl edebiyatlarının zenginliği, döneme içkin olan çoğulculuk ve bunun yol açtığı gerilimler üzerine. Edebiyatımızda henüz yeterince tartışılmamış bu alanın imkânlarını birlikte değerlendireceğiz.* 
 
 
 
 
 
Ücretsiz
 
*Katılım 25 kişiyle sınırlıdır. Etkinlik, başvuran ilk 25 kişinin katılımına açıktır. Başvuru için: [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz.