“KLASİK”TEN “BAROK”A GEÇİŞ: I. MAHMUD DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ

Tarih

Salon

Saat

11.01.2020

Sanat Kütüphanesi

14:00

.
“KLASİK”TEN “BAROK”A GEÇİŞ: I. MAHMUD DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ
 
Cumartesi Söyleşi Dizisi
 
11 Ocak 14:00 / Konferans Salonu
 
Konuşmacı: Baha Tanman
 
Osmanlı aydını Osmanlı tarzındaki mimari yapılara “Rumî” adını verir. “Klasik” ve “Barok” ise 20. yüzyıldaki mimarlık tarihi veya sanat tarihi literatüründe Batı’dan alınmış terimlerdir. Klasik dönem Osmanlı mimarisinden sonra Nurosmaniye Camisi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bundan sonra Osmanlı medeniyetinde Barok adı verilen Batı etkili başka bir mimari yapı başlar. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Baha Tanman, TESAK’taki söyleşisinde bu sanatsal ve mimari geçişi ele alacak.
 
 
 
 
 
 
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.