OSMANLI'DA SEYAHAT VE SEYAHATNAME KÜLTÜRÜ: ABDÜRRAHMAN HİBRİ'NİN HAC YOLCULUĞU

Tarih

Salon

Saat

08.02.2020

Sanat Kütüphanesi

14:00

.
OSMANLI'DA SEYAHAT VE SEYAHATNAME KÜLTÜRÜ: ABDÜRRAHMAN HİBRİ'NİN HAC YOLCULUĞU
 
Cumartesi Söyleşi Dizisi
 
08 Şubat 14:00 / Konferans Salonu
 
Konuşmacı: Suraiya Faroqhi
 
“Hacılar ve Sultanlar 1517-1638”, “Osmanlı Zanaatkârları”, “Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya”, “Osmanlı’da Kentler ve Kentliler”, “Osmanlı İmparatorluğu’na Yollara Düşenler”, “Anadolu’da Bektaşilik” gibi yayınlarıyla tanıdığımız İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, bu konuşmada 17. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Abdurrahman Hibri’nin 1632’de yaptığı hac yolculuğu ve bu yolculuk üzerine kaleme aldığı “Menâsik-i Mesâlik” risalesi üzerinden Osmanlı’daki seyahat ve seyahatname kültürünü ele alacak.
 
 
 
 
 
 
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.