FELSEFE SÖYLEŞİLERİ 20: YAŞAMA FELSEFESİ

Tarih

Salon

Saat

07.03.2020

Sanat Kütüphanesi

10:00

.
FELSEFE SÖYLEŞİLERİ 20: YAŞAMA FELSEFESİ
 
Kadıköy Belediyesi-İMEV-Maltepe Üniversitesi
 
07, 14, 21, 28 Mart Cumartesi 10.00 / TESAK Konferans Salonu
 
 
 
YAŞAMA YOLU OLARAK FELSEFE
 
07 Mart 10:00 / Konferans Salonu 
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
 
Felsefe düşünme ve bilme yolunun yanı sıra bir yaşama yolu olarak da kendini gösterir. Eskiçağdan bu yana düşündüklerini, bildiklerini yaşama dünyasına, söyleme ve yazma yoluyla, hatta eylem yoluyla aktaran çok sayıda filozof olduğunu biliyoruz. Bu çalışmada antropontolojik temellere dayalı yaşama felsefesi üzerinde durulduktan sonra, özellikle Nermi Uygur’un görüşlerine yer verilecektir.
 
 
BİR YAŞAMA SORUNU OLARAK AYDINLANMA
 
14 Mart 10:00 / Konferans Salonu
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Atilla ERDEMLİ
 
Aydınlanma yalnızca İnsan’ın bir ihtiyacıdır. İnsan dünyaya Aydınlanma ihtiyacı ile gelir. Aydınlanma nedir ve İnsan Yaşamında nasıl bir işlevi vardır?Diğer canlılar yanında Nasıl Yaşayacağı İnsanın kendisine bırakılmıştır. Birey nasıl yaşayacağına kendisi karar verir: İnsan, kendisinin hem malzemesidir ve hem de o malzemeyi işleyecek  ustadır. Yaşama Sorunu da, soruna yanıt  olacak Aydınlanma da burada ortaya çıkmaktadır.
 
 
YAŞAMA SANATININ FELSEFESİ 
 
21 Mart 10:00 / Konferans Salonu
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Yusuf ÖRNEK
 
Yaşamı bir sanat haline getirerek ölümün üstesinden gelmek Seneca’dan beri felsefenin temel konularından biri olmakla birlikte 1980li yıllardan başlayarak yoğun olarak işleniyor. İçinde yaşadığımız ve gittikçe hızlanarak akan çağın koşulları yaşamın üzerinde yeniden kafa yormayı gerektiriyor.  Bilinçli bir hayatın koşullarının nelerden oluştuğunu sorgulamak elbette ki felsefenin görevi haline geldi.  Antikçağdan beri praksis olarak sürdürülen yaşam theoria olarak sorgulanıyor. Fakat yaşam sanatının bir felsefi düşüncenin ana konusu haline gelmesiyle teorik yaşam bilgeliği sağduyulu eylemde bulunmayla birlikte ele alınmaya başlandı. Bu konuşmanın hedefi temel soru alanlarını ve düşünce tarihi içindeki yanıtlardan örnekleri bir arada sunmaktır.
 
YAŞAMA VE VAROLUŞ: NIETZSCHE'DEN HEIDEGGER'E 
 
28 Mart 10:00 / Konferans Salonu
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Kaan ÖKTEN
 
Nietzsche 1900 yılında 56 yaşında öldüğünde Heidegger 11 yaşındaydı. İkisi arasındaki bu yaş farkı, yaşama ve varoluş konusunda felsefi bir anlayış ve yöntem farkı anlamına da geliyor mu?  Bu konuşmada, bir felsefe geleneğinin sonunda yer alan Nietzsche ile başka bir felsefe geleneğinin başında yer alan Heidegger'in yaşama ve varoluş hakkındaki anlayışları benzerlik ve farkları açısından ele alınacak, bunun felsefe bakımından önem ve etkisi kavranılmaya çalışılacaktır.
 
 
 
 
 TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.