SPİNOZA’DA DUYGULANIMLAR: İSLAM FELSEFESİYLE BİR KARŞILAŞTIRMA

Tarih

Salon

Saat

16.02.2022

Sanat Kütüphanesi

18:30

KONUŞMACI: ÇETİN TÜRKYILMAZ
Spinoza’da Duygulanımlar: İslam Felsefesiyle Bir Karşılaştırma

Konuşmacı: Çetin Türkyılmaz

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:30

Spinoza’nın Ethica’da duygular, tutkular ve duygulanımlara ilişkin ontolojik ve epistemolojik düzlemdeki çözümlemesi, günümüzde gerek felsefe gerekse de bilim (nörobilim ve psikoloji) alanında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Ana başlık olarak neşeli ve kederli duygulanımlar olarak ayrılan bu duygu çözümlemesinde Spinoza, özellikle bedensel karşılaşmalar sonucunda kendisini gösteren duygu durumlarına işaret eder. Spinoza’nın bu çözümlemesi, Descartes’ın aynı alandaki çözümlemesinden farklı olarak Stoacılık ve kimi İslam felsefesi filozoflarının görüşleriyle de oldukça benzerlik taşımaktadır. Bu çerçevede, kısaca Stoacıların duygulanımlara ilişkin görüşlerine değinip, özellikle Er-Razi’nin Ruh Sağlığı (Et-Tıbbu’r Rûhanî) kitabına dayanarak Spinoza düşüncesinin gelenekle olan bu bağını ortaya koymaya çalışacağız.

Ücretsiz

ÖNEMLİ NOTLAR:

*Konferans Salonu’nda ağırlanacak azami katılımcı sayısı 50 kişidir. * Girişler etkinlik saatinden yarım saat önce başlayacak ve ilk gelen 50 kişi HES uygulaması üzerinden yapılacak kontrolle etkinliğe giriş yapabilecektir.