NÂZIM HİKMET BİBLİYOGRAFYASI VERİTABANI

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi tarafından, Nâzım Hikmet’in Türkçe eserlerini, yabancı dillere çevrilmiş eserlerini, hakkında yazılmış Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapları, makaleleri ve tezleri içeren Nâzım Hikmet Bibliyografyası, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarından Meryem İdiler, Filiz Ekingen Flores Mamondi ve Zeliha Günday tarafından 2013 yılında hazırlanmıştır. 
Zeynep Akça, Özge Doruk, Merve Şen, Firdevs Ev, Berkan Şimşek ve Yasemin Bahçekapılı tarafından oluşan gönüllü öğrenci ekibi tarafından sanal ortama geçirilmektedir.

Nâzım Hikmet Bibliyografyası 1832 eserden oluşmaktadır, bu sayıya aynı eserlerin yaptığı farkı baskılar da dahildir. Tek tek eser olarak bakıldığında 1202 eserlik bir külliyat karşımıza çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.