KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI
 
Yayınlanan kitaplar :
 
*Ankara Sanat Tiyatrosu'nun 50+1. Yılı Sempozyum Kitabı
*Kadıköy Arkeolojisi Sempozyum Kitabı
*Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Yarışması 2017 Ödül Kazanan Eserler
*Kadıköy Heykelleri
 
Sırasıyla hazırlık çalışmaları devam eden kitaplar şunlardır :
 
 
*Kadıköy Tarihi (2 cilt)
______
 
*Birinci Dünya Savaşı’nın 100. YılıTarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi Konferansları (1 cilt)
 
Prof. Dr. Korkut Boratav: 1917 Ekim Devrimi’nin Uzantıları
 
Prof. Dr. Mesut Uyar: Yüzüncü Yılında Filistin Cephesi ve Gazze Muharebeleri
 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç: Yüzüncü Yılında Ekim Devrimi
 
Prof. Dr. Cüneyt Akalın: Rus Devrimi ve Rusya’daki Türkler
 
Dr. Ahmet Tetik: Teşkilat-ı Mahsusa... Efsane Değil, Belgelerdeki Gerçek
 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç: Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa ve Dünya
 
Prof. Dr. Haluk Oral: Çanakkale Savaşı: Unutulanlar, Hatırlananlar
 
______
 
*Sanat ve Siyaset Hatıralarım
Yazar: Celal Esad Arseven
Yayına Hazırlayan: Ekrem Işın
 
______
 
*Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Yarışması 2018
Ödül Kazanan Eserler