II. ABDÜLHAMİD FOTOĞRAF ARŞİVİ
 
Bu fotoğraf arşivi, Sultan II. Abdülhamid’in 1909 yılında tahtan indirilmesi sonrasında Yıldız Sarayında bulunan kütüphane ve arşiv farklı devlet kurumlarına dağıtılmıştır. II. Abdülhamid fotoğrafçılığa Osmanlı Devletinin tanıtımı ve propaganda açısından da önem veriyordu. Fotoğraflar 2. Abdülhamid’in ikamet ettiği Yıldız Sarayında özenle koruma altına alınmıştır. Yıldız fotoğraf arşivinde toplam 35 bin civarında fotoğraf vardır. Bu arşiv kendi döneminde dünyanın en büyük fotoğraf koleksiyonlarından birisiydi. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında Yıldız Sarayı Kütüphanesinin kitaplarının İstanbul Üniversitesine devrine karar verilmiştir.
II. Abdülhamid fotoğraf arşivinin kataloğuna (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi) buradan ulaşabilirsiniz.

Yıldız fotoğraf arşivinden seçilen çok sayıda fotoğraf dönemin en güçlü devletleri olan İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik
Devletleri ve Almanya’ya gönderilmiştir. ABD’ye gönderilen yaklaşık 1800 fotoğraf Kongre Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu fotoğraflar dijitalleştirilerek kütüphanenin web sitesinden kullanıma sunulmuştur.
 
Yıldız Fotoğraf Arşivinden yaklaşık 2000 fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz: ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) II. Abdülhamid Fotoğraf Arşivi