OSMANLI ERMENİ YAŞAMINI YENİDEN KURMA PROJESİ - HUŞAMADYAN
Proje ekibi, "Houshamadyan"ı bir hatırlatma ve hafızayı yeniden kurma projesi olarak tanımlamaktadır.

Proje, “Hatıra kitabı” olarak Türkçeleştirilebilecek "houshamadyan" ifadesi, Osmanlı Ermenilerinin 1915 öncesinde yaşadıkları yerlerde günlük hayatlarını fotoğraflarla, ses kayıtlarıyla, arşiv kayıtlarıyla bir araya getirerek bugün artık kimi zaman izi dahi sürülemeyecek bir hafızayı internet ortamında yeniden yaratmayı amaçlıyor. Ermenilerin yaşadıkları şehirler hakkında detaylı haritaların, şehir fotoğraflarının, maddi kültürün, ses kayıtlarının, şarkıların, yerel dillerle ilgili bilgilerin, edebiyat ve günlük hayatta kullanılan eşyalarla ilgili bilgilerin ve fotoğrafların yer aldığı bir açık erişimli platform.
Proje, Berlin’de kurulan ve projeyle aynı ismi taşıyan bir vakıf tarafından yürütülmektedir.
Buradan erişebilirsiniz.