SİGMUND FREUD PAPERS
 
 
 
 
 
Psikanalist Sigmund Freud'un (1856-1939) makaleleri dünya üzerinde geniş bir kitlelelere yayılmıştır. Sayısallaştırılmış bu koleksiyon, Freud'un psikanalizin kuruluşunu, psiko-analitik teorinin olgunlaşmasını, klinik tekniğinin inceliğini ve taraftarlarının ve eleştirmenlerinin çoğalmasını belgelemektedir . Freud'un hayatının ve eserinin birçok yönü, erken tıbbi ve klinik eğitimi de dâhil olmak üzere yansıtan bu koleksiyonda, aileysile, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla, öğrencileriyle ve hastalarıyla olan ilişkisi; erken psiko-analitik toplumlarla olan ilişkisi; analitik eğitim üzerine perspektifleri; ve onun sayısız dokümanları bulunmaktadır.
 
 
Buradan erilebilirsiniz.