SERVET-İ FÜNÛN DERGİSİ VERİTABANI
 
 
"Bu çalışmanın kapsamını 1896-1901 yılları arasında yayımlanan Servet-i Fünûn dergilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. 
Bu inceleme, halihazırdaki Servet-i Fünûn edebiyatı ve Servet-i Fünûn dergisi hakkındaki incelemelerden farklı olarak derginin kendisini bir kültür tarihi nesnesi olarak ele almaktadır. 
Dergide yer alan malzemeyi biçimlendiren dünya tasavvurunu ortaya çıkarmak ve bu dünya tasavvurunu modernlik deneyimi bağlamında tartışmak üzere söz konusu yıllar arasında yayımlanan 297 sayı ayrıntılı olarak incelenmiş, bu sayılarda yer alan tüm görsel ve yazılı malzeme beş ana kategori ve çok sayıda alt kategoriye yerleştirilerek tasnif edilmiş; her bir yazıdan ve görsel malzeme açıklamasından içerik hakkında fikir verecek birkaç paragraflık bölümler translitere edilerek internet ortamında oluşturulmuş bu veri tabanına aktarılmıştır."
 
Buradan erişebilirsiniz.