JSTOR

JSTOR
'un iki temel hedefi, tüm önemli bilim yayınlarını içeren, güvenilir bir arşiv oluşturmak ve bu yayınların geniş ölçüde ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. JSTOR veritabanı arşiv niteliğinde olup, koleksiyonlarında bulunan dergilerin ilk sayılarına kadar ulaşmak mümkündür. Ancak son üç yılda çıkmış yayınlara ulaşma olanağı yoktur.Buradan ulaşabilirsiniz.