THE EUROPEAN LİBRARY

Avrupa'da bulunan 48 milli ve araştırma kütüphanelerinin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. 
Ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır. 
Buradan ulaşabilirsiniz.