BAĞIŞ KOŞULLARI

 

     Kütüphaneye bağış alabilme koşulları ;


1. Tarih/Edebiyat/Sanat alanlarında kitap, sureli yayın, efemera, arşiv niteliği taşıyan evraka öncelik verilir.
2. Destekleyici yan alanlardan da bağış kabul edilir.
(örn. Felsefe ansiklopedisi, iktisat sözlüğü, hukuk tarihi, güncel siyaset vb..)
3. Kadıköy Belleği’ni kapsayan her türlü Kadıköy konulu belge, efemera, görsel, arşivsel niteliği olan evrak kabul edilir.
4.Dekor veya sergi amaçlı kullanılmak üzere tarihi materyaller ve görseller kabul edilir.
(örn. Daktilo, harita, taş plak, gravür, sanatsal resimler vb..)
5. Yüklü miktardaki bağışlarınız evden alınabilmektedir.
6. Bağışlarınız için öncelikle iletişime geçmeniz rica olunur.
7. Kütüphane dermesi tek nüsha kuralı ile oluşturulmaktadır.
Bu sebeple mükerrer(kütüphanede bir nüshası daha bulunan) bağışlar kabul edilmez.  Bağışlamak istediğiniz kitapların web sitemizdeki katalog tarama aracılığıyla http://katalog.kadikoy.bel.tr/yordambt/yordam.php kontrollerini yapmanız rica olunur.